Wellness - bronwater

Wellness

U zal hier een uitgebreide opsomming van allerlei traditionele Spa - en fitness mogelijkheden verwachten.
Alhoewel dit zeker in de onmiddelijke omgeving te vinden is , willen wij ons vooral richten op de innerlijke wellness.

Bronwater
FdP beschikt over een eigen natuurlijke bron met levend water .
De volledige bevoorrading en verdeling van water over het terrein, gebeurt rechtstreeks vanuit de bron .
Zelfs het zwembad wordt opgevuld met dit bronwater.

Geschiedenis
Bij de aankoop van het terrein in 2003, zorgde de aanwezigheid van de natuurlijke bron meer voor ergernis dan dat ze op een nuttige manier werd aangewend .
Aangezien het terrein in de vorige eeuwen werd gebruikt als olijf- en fruitgaard , was deze bron levensnoodzakelijk voor het overleven van de bomen en werd dan ook volledig benut .
Na heel wat werken in de afgelopen jaren, kanalisatie, capatie, mechaniseren, filtering, distributie , etc... besschikken we terug over een troef die in deze omgeving eigenlijk van onschatbare waarde is .

Waar komt ons drinkwater vandaan ?
a) Oppervlakte- of putwater.
Dit water is meestal aangetast door zure regen, zware metalen, nitriet en overtollige anorganische mineralen, kortom droogresten.
In het geval van putwater wordt het woord bronwater vaak verkeerd gebruikt en is het eigenlijk boorputwater dat naar de oppervlakte wordt gepompt en niets te zien heeft met natuurlijk bronwater.

b) Natuurlijk bronwater
Een bron in de echte zin van het woord is een berg met een ruimte binnenin. Het water sijpelt door het berggesteente. Hierdoor krijft het water zijn mineralen, spoorelementen en hoge zuiverheid. Het water dat vervolgens op natuurlijke wijze aan de oppervlakte komt, is rijp en geschikt voor consumptie.
Dit is het geval bij FdP bronwater.
Vaak wordt het woord bron verkeerd gebruikt en is het eigenlijk boorputwater dat niets te zien heeft met een berg .

Wat gebeurt er met het drinkwater
a) drinkwater wordt behandeld om het bacteriologisch steriel te maken m.a.w. dood te maken . Dit wordt gedaan om de houdbaarheid te verlengen en gaat ten koste van het energieniveau.
Er zijn verschillende manieren om drinkwater te behandelen nl. via
- chemische producten
- ultravioletgolven
- microgolven
Door deze behandeling is de energiewaarde van het behandelde water steeds nul.

b) FdP water is een onbehandeld water en heeft hierdoor heel wat voordelen .
In feite spreken we beter van natuurlijk mineraalwater.

Definitie natuurlijk mineraalwater
Natuurlijk ( bron ) mineraalwater onderscheidt zich duidelijk van gewoon drinkwater door de natuurlijke samenstelling, die gekenmerkt wordt door het gehalte aan mineralen, spoorelementen of andere bestanddelen .

Mineraalwater is water dat mineralen bevat die de smaak veranderen of het water een therapeutische waarde geven. Zouten, zwavelverbindingen en gassen zijn voorbeelden van stoffen die in het water zijn opgelost.

Traditionele mineraalwaters zouden gebruikt of geconsumeerd worden bij hun bron . Bij deze bronnen ontstonden vaak kuuroorden, waar echter meer in het water gebaad werd dan dat het water geconsumeerd werd.
De rechtstreekse toegang tot het water komt nog weinig voor en is vaak onmogelijk door het afbakenen van de betreffende bron voor commerciële ontgining en behandeling .
Daar levend mineraalwater een beperkte houdbaarheid heeft, is het onmogelijk om het water onbehandeld te distributeren zoals bij de meeste traditionele producenten van mineraalwater .

Wat is nu het voordeel van FdP water
FdP water : onbehandeld en zuiver water .

Water is een levend organisme zoals planten, dieren en mensen. Water dat geen enkele behandeling ondergaat, behoudt de natuurlijke energie van de bron waaruit het voorkomt.
De energiewaarde van behandeld water bedraagt = 0
Hierdoor krijgen de organen vitaliteit en kunnen ze maximaal functioneren . Behandelde waters zijn dood en bevochtigen alleen de organen, maar activeren ze niet . FdP water activeert onze organen.

Omdat de mens voor 75% uit water bestaat, neemt het behandelde en dus dode water, na het drinken of baden, energie van ons lichaam af. Vandaar ook de vermoeidheid na het nemen van een bad in leidingwater.
FdP water ondergaat geen enkele scheikundige behandeling in tegenstelling tot de meeste ander( bron)waters .
FdP water wordt alleen mechanisch gezuiverd . Daar het water bij oorsprong vrij kalkrijk is, wordt alle water verdeeld in de gastenkamers onthard , zodanig dat het ook bij gebruik zeer aangenaam en zacht aanvoeld .

Op aanvraag kan er voor gebotteld levend FdP water gezorgd worden .Dit is dan water rechtstreeks vanuit de bron zonder ontharding .
Doordat dit levend water is, is het beperkt houdbaar en wordt het ook vers gebotteld voor rechtstreekse consumptie .
Het behoudt dan ook zijn natuurlijke energie van de bron.
Levend water of zuurstofrijk water . Levend water helpt u gemakkelijker water te drinken en activeert uw organen.

Een betere gezondheid met FdP water .
- Verlaagt het cholesterolgehalte en de urine zuren .
- Zorgt voor een betere opname van voeding, voedings-supplementen en kruiden .
- Verhoogt de weerstand en werkt stressverlagend .
- Verjongt de huid door zijn uitzondelijke zachtheid en energie .
- Reinigt het lichaam door zijn neutrale zuurtegraad .
- Verbetert de doorbloeding en de voeding van cellen, botten , spieren en lymfen .
- Schenkt u een natuurlijke vitaliteit door zijn hoge energiewaarde .

zuurstofrijk water
Als het lichaam over onvoldoende zuurstof beschikt, is het niet in staat de gifstoffen te verwijderen. De afvalresten blijven dan achter in het lichaam en leiden tot een slechter functioneren ervan . Dat kan zich uiten in vermoeidheid, spijsverteringsproblemen, gewrichtsontsteking, ziekte, depressiviteit en een versneld verouderingsproces .
Zuurstofrijk water houdt de cellen schoon en soepel, verbrandt het voedsel en ruimt afvalproducten op .

FdP water heeft een grotere energiewaarde dan het menselijk lichaam.

Klik hier om het analyserapport van het bronwater te bekijken.